Partnere

Vår hovedpartner - Minotenk

Minotenk er en minoritetspolitisk tankesmie, som jobber for å fremme kunnskap, dialog og nettverk basert på mangfold og inkludering.

Minotenk produserer bøker og skolemateriell om samfunnsaktuell tematikk med krysskulturelle perspektiver. De arrangerer debatter, dialogmøter, seminarer og workshops. Siden 2011 har Minotenk arrangert Minotenk-skolen for unge voksne.

Minotenk var med og gi ut boken Grenseløse Gründere og bidro til å utvikle den første piloten av helgekurs i gründerskap i november 2019.

Våre partnere

Vi arrangerte 2 digitale forskoler sammen med Søndre Unlimited og Søndre Nordstrand bydel januar-mars 2021
Diversify jobber for å økonomiske og sosiale muligheter for minoriteter og marginaliserte grupper. Målet oppnås gjennom å avholde foredrag, workshops, konferanser og kurs, samt publisere relevant informasjon og artikler på nettsiden.
Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) (or Steinbeis University) is a private German university, which was founded in 1998. The university is based in Berlin, but also owns institutes in Baden-Württemberg
Viken Fylkeskommune støtter Forskolen gjennom Regionalt Innovasjonsprogram 2020
Oslo kommune støtter Forskolen gjennom Regionalt Innovasjonsprogram 2020