Events

Pira Thiru
Sonja Grillmeier

Between 28-30th of January, we will arrange a Preschool for you who want to start a business. Join a 3-day crash course in entrepreneurship!

Norsk

Nicolai Strøm-Olsen
Muzammil Saeed

28-30 Januar arrangerer vi en Forskole for deg som vil starte en bedrift. Bli med på 3-dagers kræsjkurs i entreprenørskap!

Norsk

Maria Amelie
Pira Thiru
Muzammil Saeed

14-16 Januar arrangerer vi en Forskole for deg som vil starte en matbedrift. Vi inviterer suksessfulle matgründere og hjelper deg med det praktiske -slik at du kan lykkes! Bli med på 3-dagers kræsjkurs i entreprenørskap!

Norhan Othman
Sonja Grillmeier
Nicolai Strøm-Olsen
Pira Thiru

Between 4-6th of March, we will arrange a Preschool for you who want to start a business. Join a 3-day crash course in entrepreneurship!

Muzammil Saeed
Sonja Grillmeier

Between 18-20th of March, we will arrange a Startup Preschool for you who want to start a business. Join a 3-day crash course in entrepreneurship!

Nicolai Strøm-Olsen
Maria Amelie
Norhan Othman

Between 18-20th of March, we will arrange a Startup Preschool for you who want to start a business. Join a 3-day crash course in entrepreneurship!

Nicolai Strøm-Olsen
Muzammil Saeed

22-24 April arrangerer vi en Forskole for deg som vil starte en bedrift. Bli med på 3-dagers kræsjkurs i entreprenørskap!

Pira Thiru
Sonja Grillmeier

Between 6-8th of May, we will arrange a Preschool for you who want to start a business. Join a 3-day crash course in entrepreneurship!