Preschool in entrepreneurship

How to start and succeed with your own business?

The preschool is a 3-day intensive course in entrepreneurship. You learn to develop your ideas into a business idea and get help to realize them. Sign up for the next preschool!

Forskolen er et samarbeid mellom Startup Migrants og Minotenk - minoritetspolitisk tenketank

Opplegg

Du lærer om:

OBS! Du trenger ikke vite noe om økonomi eller business for å bli med!

Hvorfor bli gründer?

Hva betyr det å være gründer? Hva gjør du når du vil starte noe? Hva er en startup, inkubator, VC og mange andre ord som brukes om bedriftsetablering?

Hvordan finne, velge og teste ideer?

Hvordan definere et marked, finne kunder og selge et produkt eller en tjeneste? Lær deg å presentere ideen din til potensielle kunder, investorer og partnere.

Hvordan bygge nettverk og rekruttere et team?

Hvem kan hjelpe deg videre? Vi legger vekt på at du utvider nettverket ditt og blir kjent med det omfattende oppstartmiljøet i Norge og Norden.

Forskole i Oslo har mottatt tilskudd fra Oslo kommune.
Forskole i Oslo har mottatt tilskudd fra Viken Fylkeskommune.

Møt tidligere deltagere

Foto: Rolf Dammen
Alle tok seg tid til å svare på spørsmål og hjelpe med prosjektet.
Saleh
Soon entrepreneur
Jeg føler meg emosjonelt oppløftet og engasjert!
Vafa Bakkalar
Lawyer in GDPR
En av de beste opplevelsene jeg har hatt i Norge!
Deena Hassan
Founder of BOON